20 czerwca 2024

NAZARET

Wszystko o religiach i wierze

Oblicza Modlitwy

modlitwa

Najprostsza definicja Modlitwy jest taka, że jest to rozmowa człowieka z Panem Bogiem. Modlitwa może mieć różne oblicza. Mogą to być słowa wyuczonych Modlitw. Może to być kontemplacja. Mogą to być akty strzeliste. Albo modlitwa przy pomocy własnych słów płynąca bezpośrednio z serca.

Każda z powyższych jest ważna i każda skuteczna. Pod warunkiem, że człowiek jest skupiony na Modlitwie i całkowicie oderwany od spraw doczesnych. Nie myśli o sprawach ziemskich podczas, gdy na przykład jego usta szepczą słowa Modlitwy. Gdy jest myślą oderwany od Pana Boga, to w takim przypadku jest to Modlitwa bezmyślna. Taka, która uwłacza Panu Bogu. Bo nawet my ludzie czujemy się poniżeni i obrażeni podczas rozmowy z drugim człowiekiem, który zainteresowany jest tym, co jest obok, a nie rozmową z nami.

Modlitwa płynąca z serca będąca naszą osobistą relacją z Panem Jezusem powinna być szczera do granic możliwości. Gdyż przed Panem Bogiem nie ma sekretów, wybielania siebie, kłamania, kluczenia wokół. Bo Pan Bóg zna na wylot nasze serce i wie, co dzieje się nawet w najodleglejszym zakątku naszej duszy, naszego umysłu i naszego ciała. Nieszczerość w Modlitwie obraża Pana Jezusa. I nie pomaga człowiekowi, lecz tylko sprowadza na niego gniew Boży. Adoracja Pana Jezusa i kontemplacja, to najdoskonalsza Modlitwa. Jest to stan człowieka, który zatopiony jest w Panu. Adoruje na klęczkach Pana Jezusa, rozmyśla Boże tajemnice, zapewnia o swojej miłości i powierza się całkowicie Panu Jezusowi ukrytemu w Najświętszym Sakramencie.

Akty strzeliste, to również Modlitwa. Modlitwa krótka, która może występować w każdym momencie życia człowieka. Gdy człowiek zwraca się do Pana Boga ze słowami np. „Kocham Cię Panie Boże”, „Dziękuję Ci Panie Jezu”, „Wielbię Cię Ojcze na niebie”. To tylko niektóre z przykładów. W aktach strzelistych skierowanych bezpośrednio do Pana Boga mogą znaleźć się różne słowa, które wyrażają naszą miłość do Boga Ojca i naszą pamięć, o Stwórcy. Wszystkie one są zapewne miłe Panu Bogu. Łączą człowieka z Bogiem. Zacieśniają przyjaźń. I dają możliwość uświęcenia.

A jeżeli lubisz wybierać się w miejsca, gdzie możesz podziwiać wspaniałe zabytki sakralne, wiele z nich znajdziesz na wroclawinfo.pl.

Copyright © All rights reserved.