Jurajskie zabytki: kościół św. Benedykta w Imbramowicach

admin 1

Leżące w dolinie Dłubni Imbramowice są ciekawym punktem w programie jurajskiej wycieczki dla każdego miłośnika zabytków sztuki sakralnej. Dumą tej miejscowości jest wprawdzie zespół klasztorny Norbertanek, jednak i pobliski kościół św. Benedykta zasługuje na uwagę. Co warto wiedzieć na temat tego zabytku? Dlaczego warto mu poświęcić nieco więcej czasu podczas […]

Epos o Gilgameszu

admin 1

„Epos o Gilgameszu” to najstarszy znany poemat epicki, który powstał co najmniej trzy tysiące lat przed naszą erą w Mezopotamii. Początkowo był przekazywany ustnie, w końcu został jednak spisany. Opowiada o królu Gilgameszu, rządzącym w mieście Uruk. Znamy dziś wiele jego wersji, najbardziej popularna jest tzw. wersja standardowa, która łączy […]

Poglądy heretyckie po powstaniu Pisma Świętego

admin

Samo stworzenie w całości Pisma Świętego i zatwierdzenie zawartych w nim ksiąg przez chrześcijańskich przywódców tamtych czasów nie oznaczało jeszcze, że zakończył się proces jego kształtowania. Przez kolejne dziesięciolecia powstawały liczne herezje, które w całości lub w części odrzucały oficjalną naukę chrześcijańską. Do najbardziej popularnych zaliczane są marcjonizm, manicheizm oraz […]

Katolik często niepoprawny chwalipięta

admin

Katolicyzm jest najliczniejszym wyznaniem chrześcijańskim. Jest to wiara w Trójcę Świętą stanowiącą Jedno Bóstwo. W skład Trójcy Świętej wchodzi Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. Katolicyzm ukształtował się z pierwotnego Chrześcijaństwa. Katolik jest osobą wierzącą w Boga i praktykującą swoją wiarę. Wyznaje on jawnie swoją wiarę w Boga Ojca, […]

Biblia – arcydzieło literatury światowej

admin

Teksty biblijne powstawały przez wiele setek lat. Początkowo te opowieści przekazywane były w tradycji ustnej z pokolenia na pokolenie. Dopiero po pewnym czasie zaczęto je spisywać. Księgi Starego Testamentu. Powstawały od XIII wieku p. n.e do I wieku p. n.e czyli około 1300 lat. Jeśli chodzi o Nowy Testament spisano […]