20 czerwca 2024

NAZARET

Wszystko o religiach i wierze

Religia

Najprostsza definicja Modlitwy jest taka, że jest to rozmowa człowieka z Panem Bogiem. Modlitwa może mieć różne oblicza. Mogą to...

Osoby, dla których wartości religijne są priorytet oraz wyznacznikiem sensu istnienia, próbują przypodobać się Stwórcy wszelkimi dostępnymi metodami. Postawa godna...

Copyright © All rights reserved.