20 czerwca 2024

NAZARET

Wszystko o religiach i wierze

Katolik często niepoprawny chwalipięta

Katolicyzm jest najliczniejszym wyznaniem chrześcijańskim. Jest to wiara w Trójcę Świętą stanowiącą Jedno Bóstwo. W skład Trójcy Świętej wchodzi Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty.
Katolicyzm ukształtował się z pierwotnego Chrześcijaństwa. Katolik jest osobą wierzącą w Boga i praktykującą swoją wiarę. Wyznaje on jawnie swoją wiarę w Boga Ojca, Syna Bożego Jezusa Chrystusa i w Ducha Świętego. Wyznaje wiarę w dzieło stwórcze Boga Ojca, w dzieło zbawcze Jezusa Chrystusa i w działanie uświęcające Ducha Świętego oraz zmartwychwstanie umarłych i życie wieczne.
Ochrzczeni wierni są członkami Kościoła Katolickiego, który obejmuje wszystkich ludzi żyjących i zmarłych. Kościół jest Domem Bożym i jest Ciałem Bożym. W Polsce do Kościoła Katolickiego należy około 33 miliony osób ochrzczonych.

Pismo Święte

Wyznanie Chrześcijan, a w tym Katolików oparte jest na Piśmie Świętym. Biblia składa się ze Starego Testamentu i z Nowego Testamentu. Mówiąc Pismo Święte najczęściej mamy na myśli Nowy Testament. Lecz, aby dobrze zrozumieć Ewangelię Świętą trzeba również zapoznać się ze Starym Testamentem, gdyż jest On fundamentem wiary chrześcijańskiej.
Pismo Święte Nowego Testamentu składa się z 27 ksiąg. Najważniejsze są cztery Ewangelie: św. Mateusza, św. Marka, św. Łukasza i św. Jana opisujące nauki Pana Jezusa. W Nowym Testamencie zawarte są także Dzieje Apostolskie opisujące początki Kościoła Chrystusowego po Wniebowstąpieniu Pana Jezusa i ukazane jest działanie Apostołów. W Nowym Testamencie znajduje się także wiele listów Apostolskich skierowanych do wiernych. Jest również zawarta Apokalipsa będąca objawieniem św. Jana, a dotycząca ponownego przyjścia Pana Jezusa i końca dziejów ludzkich.

Pismo Święte dla Katolika

Dla Katolika Pismo Święte jest światłem i drogowskazem, którym powinniśmy kierować się podczas naszego ziemskiego życia będącego pielgrzymką do Ojczyzny w niebie. Zawarte w Piśmie Świętym nauki Pana Jezusa są drogą prowadzącą do zbawienia swojej duszy. W Piśmie Świętym znajdują się słowa Samego Pana Jezusa mówiące o pokorze, o niechwaleniu się, o cichości podczas spełniania uczynków miłosiernych tak względem duszy, jak i względem ciała.
Pan Jezus nauczał „Uważajcie, by swoich czynów sprawiedliwych nie spełniać przed ludźmi po to, aby was widzieli”. „Kiedy wiec będziesz spełniał uczynek miłosierdzia nie trąb przed sobą, jak czynią obłudnicy w synagogach i na ulicach, by zdobyć pochwałę u ludzi”. „Gdy ty spełniasz uczynek miłosierdzia, niech nie wie twoja lewa ręka, co czyni prawa, aby twój uczynek miłosierdzia był w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu odda tobie”.

Jacy jesteśmy względem nauki Pana Jezusa Chrystusa?

Ludzie wierzący i niewierzący lubią się chwalić swoimi dobrymi uczynkami i często trąbią wszem i wobec czego dokonali dla innych. Oczywiście nie można wszystkich ludzi wrzucać do jednego worka, bo są i tacy, o dobrym działaniu których nikt nie wie, gdyż robią to w ukryciu. I ich dobroczynność, szczodrość i miłosierdzie wychodzi zazwyczaj dopiero po ich śmierci. Zapewne każdy z nas zna takie przykłady i nadal będą się one pojawiać, gdyż wielu jest ludzi dobrze pojmujących naukę Jezusa Chrystusa. Lecz jest również wielu, a w tym także Katolików, którzy znają naukę Pana Jezusa, lecz interpretują ją tak, aby przy okazji dobrych uczynków wychwalić również siebie. Pokazać innym, jacy są szczodrzy, aby wszyscy widzieli ich i wychwalali, co jest próżne i nie podoba się Panu Bogu. Myślę, że takie postępowanie jest dozwolone i wskazane, lecz tylko w przypadku własnych dzieci, którym mamy dawać dobry przykład i uczyć je aktów miłosierdzia, lecz nie w przypadku innych osób.

Copyright © All rights reserved.