20 czerwca 2024

NAZARET

Wszystko o religiach i wierze

Biblia – arcydzieło literatury światowej

Teksty biblijne powstawały przez wiele setek lat. Początkowo te opowieści przekazywane były w tradycji ustnej z pokolenia na pokolenie. Dopiero po pewnym czasie zaczęto je spisywać. Księgi Starego Testamentu. Powstawały od XIII wieku p. n.e do I wieku p. n.e czyli około 1300 lat. Jeśli chodzi o Nowy Testament spisano go w zdecydowanie krótszym czasie. Był to pierwszy wiek naszej ery. Samo słowo biblia oznaczało początkowo łodygę papieru, a dopiero później zbiór ksiąg. Natomiast testament pochodzi ze słowa greckiego i oznacza przymierze. W Starym Testamencie to przymierze dotyczy Jahwe – Boga z narodem wybranym czyli Izraelitami. Natomiast w Nowym testamencie jest mowa o przymierzu Boga ze wszystkimi ludźmi wierzącymi. Najstarsza część Biblii to tak zwany Pięcioksiąg. W jego skład wchodzą:
– Księga Wyjścia,
– Księga Kapłańska,
– Księga Genesis,
– Księga Liczb,
– Księga Powtórzonego Prawa.
Nowy Testament obejmuje:
– Ewangelie według świętego Jana, Mateusza, Marka oraz Łukasza,
– Dzieje Apostolskie,
– Listy Apostolskie,
– Apokalipsę według świętego Jana.
Autorzy ksiąg biblijnych są w wielu przypadkach anonimowi, znane są imiona tylko niektórych. Na przykład wiadomo, że Księgi Prawne spisał Mojżesz, Księgi Mądrościowe król Salomon, a Salmy król Dawid.
Polskie tłumaczenia Biblii były dokonywane już od średniowiecza, aż po wiek XX. Przykłady:
– Biblia królowej Zofii,
– Biblia Jakuba Wujka,
– Biblia Gdańska,
– Biblia Brzeska,
– Biblia Tysiąclecia,
– Biblia Poznańska.

Copyright © All rights reserved.